Na vašem domu, namesto v domu za starejše občane - agencija za posredovanje Kohlberger

Iščem negovanje

Več informacij

Nudim negovanje

Več informacij

Agencija za posredovanje

Kot Avstrijska agencija za posredovanje osebja za negovanje se pri podjetju KOHLBERGER zavzemamo, da vam pomagamo pri iskanju primernega osebja za negovanje kot tudi pri vseh birokratskih vprašanjih.

Agencija je vzpostavila obsežno omrežje s kontakti negovalnega osebja in vam tako najhitreje in najlažje posreduje informacije ter zagotovimo optimalno izbiro.

Več informacij

Ponudba in informacije

Statistika

25 %

Statistično gledano ima vsaka 4. družina v Avstriji težave z iskanje primernih negovalcev.
(Vir: ÖBIG, 2005)

1 000 000

Glede na demografski razvoj se bo število starostnikov [...] povečalo: [...] na milijon do leta 2050.
(Vir: BMASK)