Vprašanja

Vprašanja in odgovori

1Kako hitro lahko priskrbimo negovalca?
V 7 - 14 dneh, možno tudi hitreje.
2Kako dobro je znanje nemščine negovalcev?
Negovalci se lahko brez problema sporazumevajo z negovano osebo. Njihovo znanje opredeljujemo v tri skupine (osnovno/dobro/odlično).
3Kako dolgo ostane negovalec?
Po dogovoru, 2 - 4 tedne (ali dlje) izmenično z drugim negovalcem.
4Kako so negovalci zavarovani?
Vsi negovalci so samostojni podjetniki v EU in so tako obvezani, da plačujejo vse socialne prispevke v svoji državi. Tako imajo tudi sklenjeno primerno zdravstveno zavarovanje, katero je veljavno v vseh članicah EU in članicah EES. Prav tako imajo sklenjeno zavarovanje "SVA der gewerblichen Wirtschaft" v Avstriji
5Je celotno zagotavljanje oskrbe brez skrbi ali obotavljanja?
Od kar so države vzhodne Evrope del EU, lahko, v sklopu zakona za prost pretok delavcev, prebivalci prosto vstopijo, živijo in delajo v Avstriji brez delovne vize. V skladu z zakonom kateri je sedaj v veljavi v EU, je vsak državljan EU / EES upravičen, da začasno opravlja samostojno ali prek svojega delodajalca v drugi državi članice (svoboda storitev) storitvene dejavnosti. Prav tako so izvajalci zdravstvenih storitev iz držav članic omogočili, da se ustali v Avstriji pod določenimi pogoji (svoboda ustanavljanja).
6Kaj lahko storimo, če negovana oseba ni zadovoljna z negovalcem?
Če se zveza med negovano osebo in negovalcem ne obnese, bo v najkrajšem možnem času priskrbljena druga oseba. Vendar ne pozabite, da je potrebno nekaj časa, da se obe osebi povežeta ter spoznata. Predlagamo, da počakate vsaj nekaj dni.
7Koliko prostega časa ima negovalec?
Negovalci morajo po pogodbi imeti vsaj 1 dan na teden prosto (10 ur) ali 2 krat po 5 ur, glede na dogovor z oskrbovano osebo oz. njihovo družino.
8Kaj se zgodi če je negovana oseba sprejeta v bolnišnico v času negovanja?
Nastane 14 dnevni odpovedni rok. Katera koli pogodbena oseba lahko na zadnji koledarski dan v mesecu v roku 2 tednov prekine sodelovanje. Družina negovane osebe se lahko odloči, ali negovalca napoti domov (s plačilom stroškov) ali negovalec ostane 1-2 tedna. Če negovalec v tem obdobju najde novo delovno mesto, ne moremo zagotoviti, da se bo vrnila k vam.
9Kaj se zgodi če negovalec zboli?
Dovoljeno je, da se ob tem dogodku za ta čas priskrbi kvalificirana nadomestna oseba.
10Katera opravila lahko negovalec opravlja glede na § 159-161 Gew0 1994?
Gospodinjska opravila, pomoč pri dejavnostih življenjskega sloga, osnovno nego, družbene interakcije. Zdravstvenih posegov ne sme izvajati, razen tistih, ki jih zdravnik izrecno naroči. Več informacij lahko najdete na www.sozialministeriumservice.at
11Kako prispe negovalec k negovani osebi?
Družina negovane osebe mora negovalca pobrati na najbližji železniški postaji (oziroma po dogovoru).
12Kaj moramo pripraviti za negovalca?
Negovalcu morate nuditi lastno sobo (glede na letni čas tudi primerno ogrevano) s televizorjem, (internet, če je na voljo), radio ter brezplačne obroke glede na pogodbo. Vse naprave lahko uporablja le v svojem prostem času.
13Kako dolgo je trajanje pogodbe?
Pogodba se sklene za nedoločen čas, odpovedni rok je 14 dni. Pogodba se prekine najkasneje s smrtjo negovane osebe.
14Je negovalec na voljo med krščanskimi prazniki, kot sta Velika noč in Božič?
Če je negovalec za praznike pri negovani osebi, se plača honorar v višini 130,-- € za Veliko noč ter 180,-- € za Božič. Negovalec vam bo ta znesek navedel na računu.